Home

Zaak T-278/20: Arrest van het Gerecht van 6 juli 2022 — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture en Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Commissie [“Dumping – Invoer van stalen wielen van oorsprong uit China – Instelling van een definitief antidumpingrecht en definitieve inning van het voorlopige recht – Artikel 17, lid 4, en de artikelen 18 en 20 van verordening (EU) 2016/1036 – Niet-medewerking – Ontoereikendheid van de aan de Commissie verstrekte informatie”]

Zaak T-278/20: Arrest van het Gerecht van 6 juli 2022 — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture en Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Commissie [“Dumping – Invoer van stalen wielen van oorsprong uit China – Instelling van een definitief antidumpingrecht en definitieve inning van het voorlopige recht – Artikel 17, lid 4, en de artikelen 18 en 20 van verordening (EU) 2016/1036 – Niet-medewerking – Ontoereikendheid van de aan de Commissie verstrekte informatie”]

5.9.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 340/30


Arrest van het Gerecht van 6 juli 2022 — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture en Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Commissie

(Zaak T-278/20) (1)

(“Dumping - Invoer van stalen wielen van oorsprong uit China - Instelling van een definitief antidumpingrecht en definitieve inning van het voorlopige recht - Artikel 17, lid 4, en de artikelen 18 en 20 van verordening (EU) 2016/1036 - Niet-medewerking - Ontoereikendheid van de aan de Commissie verstrekte informatie”)

(2022/C 340/40)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd (Taizhou, China), Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd (Ningbo, China) (vertegenwoordigers: K. Adamantopoulos en P. Billiet, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: K. Blanck en G. Luengo, gemachtigden)

Voorwerp

Met hun beroep krachtens artikel 263 VWEU vorderen verzoeksters de gedeeltelijke nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) 2020/353 van de Commissie van 3 maart 2020 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op stalen wielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB 2020, L 65, blz. 9).

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd en Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd worden in de kosten verwezen.


(1) PB C 222 van 6.7.2020.