Home

Zaak C-361/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 augustus 2020 door YG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 28 mei 2020 in zaak T-518/18, YG/Commissie

Zaak C-361/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 augustus 2020 door YG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 28 mei 2020 in zaak T-518/18, YG/Commissie

14.12.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 433/16


Hogere voorziening ingesteld op 4 augustus 2020 door YG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 28 mei 2020 in zaak T-518/18, YG/Commissie

(Zaak C-361/20 P)

(2020/C 433/19)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: YG (vertegenwoordigers: A. Champetier, avocate, S. Rodrigues, avocat)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

het bestreden arrest gedeeltelijk vernietigen, de vorderingen van rekwirant in zaak T-518/18 ontvankelijk en gegrond verklaren en de verwijzing van verweerster in de kosten bevestigen; en dientengevolge

de in eerste aanleg betwiste besluiten nietig verklaren;

of, als dit niet mogelijk is,

de zaak terugverwijzen naar het Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten

1.

Onjuiste opvatting van het bewijs en schending van de rechten van de verdediging.

2.

Ontoereikende en tegenstrijdige motivering.