Home

Zaak T-298/18: Beschikking van het Gerecht van 30 september 2020 — Banco Comercial Português e.a./Commissie

Zaak T-298/18: Beschikking van het Gerecht van 30 september 2020 — Banco Comercial Português e.a./Commissie

14.12.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 433/67


Beschikking van het Gerecht van 30 september 2020 — Banco Comercial Português e.a./Commissie

(Zaak T-298/18) (1)

(2020/C 433/84)

Procestaal: Engels

De president van de Negende kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 249 van 16.7.2018.