Home

Zaak C-227/18: Beschikking van de president van de Zevende kamer van het Hof van 8 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Budai Központi Kerületi Bíróság — Hongarije) — VE / WD

Zaak C-227/18: Beschikking van de president van de Zevende kamer van het Hof van 8 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Budai Központi Kerületi Bíróság — Hongarije) — VE / WD

11.2.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 54/18


Beschikking van de president van de Zevende kamer van het Hof van 8 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Budai Központi Kerületi Bíróság — Hongarije) — VE / WD

(Zaak C-227/18) (1)

(2019/C 54/27)

Procestaal: Hongaars

De president van de Zevende kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.