Home

Zaak T-444/17: Beroep ingesteld op 12 juli 2017 — CompuGroup Medical/EUIPO — Medion (life coins

Zaak T-444/17: Beroep ingesteld op 12 juli 2017 — CompuGroup Medical/EUIPO — Medion (life coins

28.8.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 283/54


Beroep ingesteld op 12 juli 2017 — CompuGroup Medical/EUIPO — Medion (life coins

(Zaak T-444/17)

(2017/C 283/84)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: CompuGroup Medical AG (Koblenz, Duitsland) (vertegenwoordiger: B. Dix, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Medion AG (Essen, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniewoordmerk „life coins” — inschrijvingsaanvraag nr. 12 541 538

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 25 april 2017 in zaak R 1569/2016-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.