Home

Zaak T-157/17: Beroep ingesteld op 10 maart 2017 — Cristalfarma/EUIPO — Novartis (ILLUMINA)

Zaak T-157/17: Beroep ingesteld op 10 maart 2017 — Cristalfarma/EUIPO — Novartis (ILLUMINA)

24.4.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 129/37


Beroep ingesteld op 10 maart 2017 — Cristalfarma/EUIPO — Novartis (ILLUMINA)

(Zaak T-157/17)

(2017/C 129/57)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Cristalfarma Srl (Milaan, Italië) (vertegenwoordiger: R. Almaraz Palmero, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Novartis AG (Bazel, Zwitserland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniewoordmerk „ILLUMINA” — inschrijvingsaanvraag nr. 11 934 239

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 11 januari 2017 in zaak R 1187/2016-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO en de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep, ingeval zij intervenieert, in de kosten, met inbegrip van de kosten van de procedure voor de kamer van beroep.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 75, artikel 42, lid 2, en artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009.