Home

Zaak T-212/16: Beroep ingesteld op 9 mei 2016 – El Corte Inglés/EUIPO – Elho Business & Sport (FRee STyLe)

Zaak T-212/16: Beroep ingesteld op 9 mei 2016 – El Corte Inglés/EUIPO – Elho Business & Sport (FRee STyLe)

4.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 243/40


Beroep ingesteld op 9 mei 2016 – El Corte Inglés/EUIPO – Elho Business & Sport (FRee STyLe)

(Zaak T-212/16)

(2016/C 243/44)

Taal van het verzoekschrift: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanje) (vertegenwoordiger: R. Rivas Zurdo, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Elho Business & Sport Vertriebs GmbH (München, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekster

Betrokken merk: Uniebeeldmerk met de woordelementen „FRee STyLe” – Uniemerk nr. 10 317 642

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 12 februari 2016 in zaak R 377/2015-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing in de kosten van de partij(en) die zich tegen dit beroep verzet(ten).

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder c), juncto artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009;

naast elkaar bestaan van de conflicterende merken en andere tekens die de term „FREE STYLE” bevatten;

niet-nakoming, in de beslissing van de kamer van beroep, van de in artikel 76, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 vastgestelde verplichting om de bewijzen van de hand te wijzen die buiten de gestelde termijn zijn overgelegd door verzoekster in de beroepsprocedure.