Home

Zaak T-85/16: Beroep ingesteld op 17 februari 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (plaats van twee parallelle strepen op een schoen)

Zaak T-85/16: Beroep ingesteld op 17 februari 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (plaats van twee parallelle strepen op een schoen)

18.4.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 136/39


Beroep ingesteld op 17 februari 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (plaats van twee parallelle strepen op een schoen)

(Zaak T-85/16)

(2016/C 136/54)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, België) (vertegenwoordiger: J. Løje, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: adidas AG (Herzogenaurach, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniemerk bestaande in twee parallelle lijnen aan de buitenkant van het bovendeel van een schoen — inschrijvingsaanvraag nr. 10 477 701

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 26 november 2015 in zaak R 3106/2014-2

Conclusies

Primair:

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Subsidiair:

terugverwijzing van de zaak naar verweerder voor een nieuw onderzoek ongeacht het arrest van het Gerecht in zaak T-145/14.

Meer subsidiair:

terugverwijzing van de zaak naar verweerder en bevel tot schorsing van de behandeling in afwachting van de beslissing op verzoeksters beroep tegen het arrest van het Gerecht in zaak T-145/14 bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, zaak C-396/15 P, en van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in die zaak met het oog op een eigen beoordeling van de overeenkomsten en verschillen tussen de conflicterende merken.

Aangevoerde middelen

verweerder heeft ten onrechte niet zelf de overeenkomsten en verschillen beoordeeld tussen het litigieuze merk van verzoekster en het oudere merk van opposant, ingeschreven als Uniemerk nr. 3 517 646;

verweerder heeft ten onrechte beslist dat voldaan was aan de voorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.