Home

Zaak T-346/16: Beschikking van het Gerecht van 20 juni 2017 — CSL Behring/EUIPO — Vivatrex (Vivatrex) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Vivatrex — Verval van het oudere Uniemerk — Afdoening zonder beslissing”)

Zaak T-346/16: Beschikking van het Gerecht van 20 juni 2017 — CSL Behring/EUIPO — Vivatrex (Vivatrex) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Vivatrex — Verval van het oudere Uniemerk — Afdoening zonder beslissing”)

14.8.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 269/21


Beschikking van het Gerecht van 20 juni 2017 — CSL Behring/EUIPO — Vivatrex (Vivatrex)

(Zaak T-346/16)(1)

((„Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniebeeldmerk Vivatrex - Verval van het oudere Uniemerk - Afdoening zonder beslissing”))

(2017/C 269/30)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: CSL Behring AG (Bern, Zwitserland) (vertegenwoordigers: M. Best, U. Pfleghar en S. Schäffner, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. Lukošiūtė, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Vivatrex GmbH (Aken, Duitsland) (vertegenwoordiger: F. Stangl, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 27 april 2016 (gevoegde zaken R 1263/2015-4 en R 1221/2015-4) inzake een oppositieprocedure tussen CSL Behring en Vivatrex

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2)

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.