Home

Zaak T-456/16: Arrest van het Gerecht van 16 november 2017 — Galletas Gullón/EUIPO — Hug (GULLON DARVIDA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk GULLON DARVIDA — Ouder internationaal woordmerk en oudere nationale woordmerken DAR VIDA — Documenten voor het eerst overgelegd voor de kamer van beroep — Beoordelingsbevoegdheid krachtens artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] — Regel 19, lid 1, en regel 20, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 1 en 7, van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430] — Regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] — Verwarringsgevaar”]

Zaak T-456/16: Arrest van het Gerecht van 16 november 2017 — Galletas Gullón/EUIPO — Hug (GULLON DARVIDA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk GULLON DARVIDA — Ouder internationaal woordmerk en oudere nationale woordmerken DAR VIDA — Documenten voor het eerst overgelegd voor de kamer van beroep — Beoordelingsbevoegdheid krachtens artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] — Regel 19, lid 1, en regel 20, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 1 en 7, van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430] — Regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] — Verwarringsgevaar”]

8.1.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 5/33


Arrest van het Gerecht van 16 november 2017 — Galletas Gullón/EUIPO — Hug (GULLON DARVIDA)

(Zaak T-456/16)(1)

([„Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniewoordmerk GULLON DARVIDA - Ouder internationaal woordmerk en oudere nationale woordmerken DAR VIDA - Documenten voor het eerst overgelegd voor de kamer van beroep - Beoordelingsbevoegdheid krachtens artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] - Regel 19, lid 1, en regel 20, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 1 en 7, van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430] - Regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 - Relatieve weigeringsgrond - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] - Verwarringsgevaar”])

(2018/C 005/44)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Galletas Gullón, SA (Aguilar de Campoo, Spanje) (vertegenwoordiger: I. Escudero Pérez, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: E. Zaera Cuadrado, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Hug AG (Malters, Zwitserland) (vertegenwoordigers: A. Renck en J. Schmitt, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 13 juni 2016 (zaak R 773/2015-4) inzake een oppositieprocedure tussen Hug en Galletas Gullón

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Galletas Gullón, SA wordt verwezen in haar eigen kosten alsook in de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Hug AG.