Home

Zaak T-154/16: Arrest van het Gerecht van 14 december 2016 — Grid applications/EUIPO (APlan) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk APlan — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

Zaak T-154/16: Arrest van het Gerecht van 14 december 2016 — Grid applications/EUIPO (APlan) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk APlan — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

30.1.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 30/48


Arrest van het Gerecht van 14 december 2016 — Grid applications/EUIPO (APlan)

(Zaak T-154/16)(1)

([„Uniemerk - Aanvraag voor Uniewoordmerk APlan - Absolute weigeringsgrond - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2017/C 030/55)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Grid applications GmbH (Wenen, Oostenrijk) (vertegenwoordiger: M. Meyenburg, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: H. Kunz, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 15 februari 2016 (zaak R 1819/2015-4) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken APlan als Uniemerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Grid applications GmbH wordt verwezen in de kosten.