Home

Zaak C-467/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Amtsgericht Stuttgart (Duitsland) op 22 augustus 2016 — Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall

Zaak C-467/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Amtsgericht Stuttgart (Duitsland) op 22 augustus 2016 — Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall

21.11.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 428/6


Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Amtsgericht Stuttgart (Duitsland) op 22 augustus 2016 — Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall

(Zaak C-467/16)

(2016/C 428/08)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Stuttgart

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Brigitte Schlömp

Verwerende partij: Landratsamt Schwäbisch Hall

Prejudiciële vraag

Valt ook een bemiddelingsinstantie naar Zwitsers recht onder het begrip „gerecht” in de zin van de artikelen 27 en 30 van het op 30 oktober 2007 te Lugano ondertekende Verdrag(1) betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken?