Home

Zaak T-629/15: Beroep ingesteld op 12 november 2015 — Hako/BHIM (SCRUBMASTER)

Zaak T-629/15: Beroep ingesteld op 12 november 2015 — Hako/BHIM (SCRUBMASTER)

18.1.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 16/47


Beroep ingesteld op 12 november 2015 — Hako/BHIM (SCRUBMASTER)

(Zaak T-629/15)

(2016/C 016/56)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Hako GmbH (Bad Oldesloe, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Marx, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Betrokken merk: gemeenschapswoordmerk „SCRUBMASTER” — inschrijvingsaanvraag nr. 12 492 617

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 1 september 2015 in zaak R 2197/2014-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing,

verwijzing van het BHIM in de procedurekosten, daaronder begrepen de kosten van de beroepsprocedure.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder c), juncto artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009,

schending van artikel 7, lid 1, onder b), juncto artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009,

schending van artikel 75 van verordening nr. 207/2009.