Home

Zaak T-488/15: Beschikking van het Gerecht van 28 maart 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Intrekking van de inschrijvingsaanvraag — Afdoening zonder beslissing”)

Zaak T-488/15: Beschikking van het Gerecht van 28 maart 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Intrekking van de inschrijvingsaanvraag — Afdoening zonder beslissing”)

6.6.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/16


Beschikking van het Gerecht van 28 maart 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART)

(Zaak T-488/15)(1)

((„Uniemerk - Oppositieprocedure - Intrekking van de inschrijvingsaanvraag - Afdoening zonder beslissing”))

(2017/C 178/19)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: LG Electronics, Inc. (Seoel, Republiek Korea) (vertegenwoordiger: M. Graf, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: L. Rampini, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: A. Wulff en U. Hildebrandt, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 11 juni 2015 (zaak R 1734/2014-2) inzake een oppositieprocedure tussen Cyrus Wellness Consulting GmbH en LG Electronics, Inc.

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2)

LG Electronics, Inc. wordt verwezen in haar eigen kosten alsmede in de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Cyrus Wellness Consulting GmbH.