Home

Zaak C-655/15 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 2 maart 2017 — Panrico, SA/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), HDN Development Corp. [Hogere voorziening — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 52 — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5 — Beeldmerk met de woordelementen „krispy kreme doughnuts” — Nationale en internationale woord- en beeldmerken met de elementen „donut”, „donuts” en „doghnuts” — Vordering tot nietigverklaring — Afwijzing]

Zaak C-655/15 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 2 maart 2017 — Panrico, SA/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), HDN Development Corp. [Hogere voorziening — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 52 — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5 — Beeldmerk met de woordelementen „krispy kreme doughnuts” — Nationale en internationale woord- en beeldmerken met de elementen „donut”, „donuts” en „doghnuts” — Vordering tot nietigverklaring — Afwijzing]

18.4.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 121/7


Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 2 maart 2017 — Panrico, SA/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), HDN Development Corp.

(Zaak C-655/15 P)(1)

([Hogere voorziening - Uniemerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 52 - Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5 - Beeldmerk met de woordelementen „krispy kreme doughnuts” - Nationale en internationale woord- en beeldmerken met de elementen „donut”, „donuts” en „doghnuts” - Vordering tot nietigverklaring - Afwijzing])

(2017/C 121/08)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Panrico, SA (vertegenwoordiger: D. Pellisé Urquiza, abogado)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: S. Palmero Cabezas, gemachtigde), HDN Development Corp. (vertegenwoordigers: H. Granado Carpenter en L. Polo Carreño, abogadas)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Panrico SA wordt verwezen in de kosten.