Home

Zaak T-485/14: Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Bon Net/BHIM — Aldi (Bon Appétit!)

Zaak T-485/14: Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Bon Net/BHIM — Aldi (Bon Appétit!)

11.8.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 261/53


Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Bon Net/BHIM — Aldi (Bon Appétit!)

(Zaak T-485/14)

2014/C 261/83

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Bon Net OOD (Sofia, Bulgarije) (vertegenwoordiger: A. Ivanova, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim/Ruhr, Duitsland)

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 14 april 2014 in zaak R 1199/2013-2 vernietigen.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk in rood, wit en blauw, met de woordelementen „Bon Appétit!” voor waren van klasse 29 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 8 6 93 764

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: nationale merkinschrijvingen

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie in haar geheel

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009