Home

Zaak T-382/14: Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Rintisch/BHIM — Compagnie laitière européenne (PROTICURD) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Woordmerk PROTICURD — Oudere nationale woordmerken PROTI en PROTIPLUS — Ouder nationaal beeldmerk Proti Power — Relatieve weigeringsgrond — Ontvankelijkheid — Artikel 59 van verordening (EG) nr. 207/2009 en artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 216/96. — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Normaal gebruik van de oudere merken — Artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”]

Zaak T-382/14: Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Rintisch/BHIM — Compagnie laitière européenne (PROTICURD) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Woordmerk PROTICURD — Oudere nationale woordmerken PROTI en PROTIPLUS — Ouder nationaal beeldmerk Proti Power — Relatieve weigeringsgrond — Ontvankelijkheid — Artikel 59 van verordening (EG) nr. 207/2009 en artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 216/96. — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Normaal gebruik van de oudere merken — Artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”]

23.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 389/51


Arrest van het Gerecht van 24 september 2015 — Rintisch/BHIM — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Zaak T-382/14)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap - Woordmerk PROTICURD - Oudere nationale woordmerken PROTI en PROTIPLUS - Ouder nationaal beeldmerk Proti Power - Relatieve weigeringsgrond - Ontvankelijkheid - Artikel 59 van verordening (EG) nr. 207/2009 en artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 216/96. - Motiveringsplicht - Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 - Normaal gebruik van de oudere merken - Artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”])

(2015/C 389/56)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Bernhard Rintisch (Bottrop, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Dreyer, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Schifko, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Frankrijk) (vertegenwoordiger: C. Hertz-Eichenrode, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 14 maart 2014 (zaak R 609/2011-4) inzake een oppositieprocedure tussen Rintisch en Compagnie laitière européenne SA.

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 14 maart 2014 (zaak R 609/2011-4) wordt vernietigd.

2)

Het BHIM draagt zijn eigen kosten en die van Rintisch.

3)

Compagnie laitière européenne SA draagt haar eigen kosten.