Home

Gevoegde zaken C-532/14 en C-533/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 mei 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden - Nederland) – Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Tariefpost 2206 — Tariefpost 2208 — Door gisting verkregen en vervolgens gezuiverde alcoholhoudende dranken — Toevoeging van toevoegingsmiddelen aan door gisting verkregen en vervolgens gezuiverde alcoholhoudende dranken — Dranken die de eigenschappen van onder tariefpost 2206 vallende dranken hebben verloren)

Gevoegde zaken C-532/14 en C-533/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 mei 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden - Nederland) – Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Tariefpost 2206 — Tariefpost 2208 — Door gisting verkregen en vervolgens gezuiverde alcoholhoudende dranken — Toevoeging van toevoegingsmiddelen aan door gisting verkregen en vervolgens gezuiverde alcoholhoudende dranken — Dranken die de eigenschappen van onder tariefpost 2206 vallende dranken hebben verloren)

4.7.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 243/11


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 mei 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden - Nederland) – Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën

(Gevoegde zaken C-532/14 en C-533/14)(1)

((Prejudiciële verwijzing - Gemeenschappelijk douanetarief - Tariefindeling - Gecombineerde nomenclatuur - Tariefpost 2206 - Tariefpost 2208 - Door gisting verkregen en vervolgens gezuiverde alcoholhoudende dranken - Toevoeging van toevoegingsmiddelen aan door gisting verkregen en vervolgens gezuiverde alcoholhoudende dranken - Dranken die de eigenschappen van onder tariefpost 2206 vallende dranken hebben verloren))

(2016/C 243/10)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Hoge Raad der Nederlanden

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Toorank Productions BV

Verwerende partij: Staatssecretaris van Financiën

Dictum

1)

De gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1719/2005 van de Commissie van 27 oktober 2005 en verordening (EG) nr. 1214/2007 van de Commissie van 20 september 2007, moet aldus worden uitgelegd dat een drank zoals Ferm Fruit, die is verkregen door gisting van appelconcentraat, bestemd is om als zodanig of als basisingrediënt in andere dranken te worden geconsumeerd, neutraal is wat betreft kleur, geur en smaak als gevolg van zuivering, met name ultrafiltratie, en waarvan het alcoholvolumegehalte zonder toevoeging van gedistilleerde alcohol 16 % bedraagt, valt onder GN-post 2208.

2)

De gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening nr. 2658/87, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1719/2005 en verordening nr. 1214/2007, moet aldus worden uitgelegd dat dranken met een alcoholvolumepercentage van 14 % die worden bereid door aan Ferm Fruit suiker, aroma’s, kleur- en smaakstoffen, verdikkingsmiddelen en conserveermiddelen, en in een enkel geval ook room, toe te voegen, en die geen gedistilleerde alcohol bevatten, vallen onder GN-post 2208.

3)

De gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening nr. 2658/87, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1719/2005 en verordening nr. 1214/2007, moet aldus worden uitgelegd dat een drank met een alcoholvolumepercentage van 13,4 % die wordt bereid door aan Ferm Fruit suiker, aroma’s, kleur- en smaakstoffen, verdikkingsmiddelen, conserveermiddelen en gedistilleerde alcohol toe te voegen – in die zin dat deze alcohol zowel in volume als in percentage niet meer is dan 49 % van de in de drank voorkomende alcohol en de overige 51 % is ontstaan uit een gistingsproces – valt onder GN-post 2208.