Home

Zaak T-674/13: Beroep ingesteld op 18 december 2013 — Gugler France/BHIM — Gugler (GUGLER)

Zaak T-674/13: Beroep ingesteld op 18 december 2013 — Gugler France/BHIM — Gugler (GUGLER)

1.3.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 61/13


Beroep ingesteld op 18 december 2013 — Gugler France/BHIM — Gugler (GUGLER)

(Zaak T-674/13)

2014/C 61/23

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Gugler France SA (Besançon, Frankrijk) (vertegenwoordiger: A. Grolée, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij voor de kamer van beroep: Alexander Gugler (Maxdorf, Duitsland)

Conclusies

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 16 oktober 2013 in zaak R 356/2012-4 vernietigen;

het litigieuze merk nietig verklaren;

verweerder en de andere partij, mocht deze interveniëren, verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd: beeldmerk „GUGLER” voor waren en diensten van de klassen 6, 17, 19, 22, 37, 39 en 42 — gemeenschapsmerkinschrijving nr. 3 324 902

Houder van het gemeenschapsmerk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: verzoekster

Motivering van de vordering tot nietigverklaring: artikel 52, lid 1, sub b, en artikel 53, lid 1, sub c, juncto artikel 8, lid 4, van de gemeenschapsmerkverordening

Beslissing van de nietigheidsafdeling: nietigverklaring van het litigieuze gemeenschapsmerk

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de litigieuze beslissing en afwijzing van de vordering tot nietigverklaring

Aangevoerde middelen: schending van artikel 52, lid 1, sub b, en artikel 53, lid 1, sub c, van de gemeenschapsmerkverordening