Home

Zaak T-604/13: Beroep ingesteld op 20 november 2013 — Levi Strauss/BHIM — L&O Hunting Group (101)

Zaak T-604/13: Beroep ingesteld op 20 november 2013 — Levi Strauss/BHIM — L&O Hunting Group (101)

25.1.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/32


Beroep ingesteld op 20 november 2013 — Levi Strauss/BHIM — L&O Hunting Group (101)

(Zaak T-604/13)

2014/C 24/58

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Levi Strauss & Co. (San Francisco, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: V. von Bomhard en J. Schmitt, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: L&O Hunting Group GmbH (Isny im Allgäu, Duitsland)

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 6 september 2013 in zaak R 1538/2012-2 te vernietigen;

verweerder en interveniënte, mocht zij interveniëren, te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „101” voor waren van de klassen 13, 25 en 28 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 9 446 634

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: gemeenschapsmerkinschrijving nr. 26 708 van het woordmerk „501” voor waren van de klassen 16, 18 en 25

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie in haar geheel

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van de artikelen 8, leden 1, sub b, en 5, van verordening nr. 207/2009