Home

Zaak T-568/13: Beroep ingesteld op 28 oktober 2013 — Bimbo/BHIM — Cafe’ do Brasil (KIMBO)

Zaak T-568/13: Beroep ingesteld op 28 oktober 2013 — Bimbo/BHIM — Cafe’ do Brasil (KIMBO)

25.1.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/24


Beroep ingesteld op 28 oktober 2013 — Bimbo/BHIM — Cafe’ do Brasil (KIMBO)

(Zaak T-568/13)

2014/C 24/43

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Bimbo, SA (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordiger: N. Fernández Fernández-Pacheco, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Cafe’ do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italië)

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 28 augustus 2013 in de zaken R 636/2012-4 en R 608/2012-4;

verwijzing van interveniënte in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „KIMBO” voor waren en diensten van de klassen 11, 21, 30, 32 en 43 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 3 420 973

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: Spaanse merken nrs. 291 655, 451 559 en 2 244 563

Beslissing van de oppositieafdeling: gedeeltelijke afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van de gemeenschapsmerkenverordening