Home

Zaak T-15/13: Beroep ingesteld op 7 januari 2013 — Group Nivelles/BHIM — Easy Sanitairy Solutions (Afbeelding van een doucheafvoerbuis)

Zaak T-15/13: Beroep ingesteld op 7 januari 2013 — Group Nivelles/BHIM — Easy Sanitairy Solutions (Afbeelding van een doucheafvoerbuis)

13.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/28


Beroep ingesteld op 7 januari 2013 — Group Nivelles/BHIM — Easy Sanitairy Solutions (Afbeelding van een doucheafvoerbuis)

(Zaak T-15/13)

2013/C 108/72

Taal van het verzoekschrift: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Group Nivelles (Gingelom, België) (vertegenwoordiger: H. Jonkhout, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij voor de kamer van beroep: Easy Sanitairy Solutions BV (Losser, Nederland)

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 4 oktober 2012 in de zaak 2004/2010-3 te vernietigen en, althans zo nodig onder verbetering van gronden, de beslissing van de nietigheidsafdeling van het BHIM van 23 september 2010 in de zaak ICD 000007024, van welke beslissing een mededeling werd ontvangen op 1 oktober 2010, te bekrachtigen

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd: Model dat een doucheafvoerbuis voorstelt — Gemeenschapsmodel Nr. 107834-0025

Houder van het gemeenschapsmodel: Easy Sanitairy Solutions BV

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmodel vordert: Verzoekende partij

Motivering van de vordering tot nietigverklaring: Art. 4 tot 9 van Verordening Nr. 6/2002

Beslissing van de nietigheidsafdeling: Nietigverklaring van het model

Beslissing van de kamer van beroep: Nietigverklaring van de beslissing van de nietigheidsafdeling

Aangevoerde middelen: De beslissing van de kamer van beroep is gebaseerd op onterechte gronden en op grond van een onjuiste feitelijke vergelijkingsmaatstaf