Home

Zaak T-47/13: Arrest van het Gerecht van 29 januari 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/BHIM — Vieweg (goldstück) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk goldstück — Ouder gemeenschapswoordmerk GOLDSTEIG — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” )

Zaak T-47/13: Arrest van het Gerecht van 29 januari 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/BHIM — Vieweg (goldstück) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk goldstück — Ouder gemeenschapswoordmerk GOLDSTEIG — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” )

8.3.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/20


Arrest van het Gerecht van 29 januari 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/BHIM — Vieweg (goldstück)

(Zaak T-47/13)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk goldstück - Ouder gemeenschapswoordmerk GOLDSTEIG - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)

2014/C 71/35

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Duitsland) (vertegenwoordiger: S. Biagosch, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Poch, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Christin Vieweg (Sonneberg, Duitsland) (vertegenwoordiger: J. Pröll, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 14 november 2012 (zaak R 2589/2011-1), betreffende een oppositieprocedure tussen Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH en Christin Vieweg

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH wordt verwezen in de kosten.