Home

Zaak C-323/13: Beroep ingesteld op 13 juni 2013 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

Zaak C-323/13: Beroep ingesteld op 13 juni 2013 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

31.8.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/21


Beroep ingesteld op 13 juni 2013 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

(Zaak C-323/13)

2013/C 252/33

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Pignataro-Nolin en A. Alcover San Pedro, gemachtigden)

Verwerende partij: Italiaanse Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 6, sub a, van richtlijn 1999/31/EG(1), gelezen in samenhang met artikel 1, lid 1, van richtlijn 1999/31/EG en de artikelen 4 en 13 van richtlijn 2008/98/EG(2), en krachtens artikel 16, lid 1, van laatstgenoemde richtlijn, omdat een deel van het stedelijk afval dat naar de stortplaatsen van het SubATO [sotto ambito territoriale ottimale; optimaal territoriaal deelgebied] van Rome, waaronder de stortplaats van Malagrotta, en van het SubATO Latina wordt gebracht, geen behandeling ondergaat waarbij de verschillende afvalfracties naar behoren worden geselecteerd en de organische fractie wordt gestabiliseerd, en omdat in Lazio — rekening houdend met de best beschikbare technieken — geen adequaat geïntegreerd netwerk van afvalbeheersinstallaties tot stand is gebracht;

Italiaanse Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 1999/31/EG is op 16 juli 2001 verstreken.

De termijn voor omzetting van richtlijn 2008/98/EG is op 12 december 2010 verstreken.