Home

Zaak C-8/13: Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 2014 — Europese Commissie/Republiek Slovenië, interveniënten: Koninkrijk België en Koninkrijk der Nederlanden

Zaak C-8/13: Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 2014 — Europese Commissie/Republiek Slovenië, interveniënten: Koninkrijk België en Koninkrijk der Nederlanden

11.8.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 261/17


Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 2014 — Europese Commissie/Republiek Slovenië, interveniënten: Koninkrijk België en Koninkrijk der Nederlanden

(Zaak C-8/13)(1)

2014/C 261/25

Procestaal: Sloveens

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.