Home

Zaak T-514/12: Beroep ingesteld op 22 november 2012 — NCL/BHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

Zaak T-514/12: Beroep ingesteld op 22 november 2012 — NCL/BHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

26.1.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/66


Beroep ingesteld op 22 november 2012 — NCL/BHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Zaak T-514/12)

2013/C 26/130

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: NCL Corporation Ltd (Miami, Verenigde Staten van Amerika) (vertegenwoordiger: N. Grüger, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 12 september 2012 in zaak R 1017/2012-4 vernietigen en de zaak terugverwijzen naar de kamer van beroep;

subsidiair, de bestreden beslissing vernietigen wat betreft de diensten van klasse 39: „regelen van cruises, dienstverlening op cruiseschepen, organiseren van cruises” en de zaak terugverwijzen naar de kamer van beroep;

verweerder Bureau verwijzen in de kosten van de procedure

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „NORWEGIAN BREAKAWAY” voor diensten van klasse 39 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 10281905

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, juncto artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009