Home

Zaak T-171/12: Beroep ingesteld op 12 april 2012 — Peri/BHIM (Vorm van spanschroef)

Zaak T-171/12: Beroep ingesteld op 12 april 2012 — Peri/BHIM (Vorm van spanschroef)

23.6.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 184/18


Beroep ingesteld op 12 april 2012 — Peri/BHIM (Vorm van spanschroef)

(Zaak T-171/12)

2012/C 184/32

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Peri GmbH (Weißenhorn, Duitsland) (vertegenwoordiger: J. Dönch, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 26 januari 2012 in zaak R 1209/2011-1 vernietigen;

het BHIM verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: driedimensionaal merk in de vorm van een spanschroef voor waren van de klassen 6 en 19 — aanvraagnr. 9 462 078

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b en e-i en –ii, van verordening nr. 207/2009