Home

Zaak T-394/12: Arrest van het Gerecht van 25 november 2014 — Alfastar Benelux/Raad ( „Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Technisch onderhoud en diensten voor ondersteuning en interventie ter plaatse voor de personal computers, de printers en de randapparatuur van het secretariaat-generaal van de Raad — Afwijzing van de offerte van een inschrijver en gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Besluit genomen na nietigverklaring door het Gerecht van een eerder besluit — Verzoek om schadevergoeding” )

Zaak T-394/12: Arrest van het Gerecht van 25 november 2014 — Alfastar Benelux/Raad ( „Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Technisch onderhoud en diensten voor ondersteuning en interventie ter plaatse voor de personal computers, de printers en de randapparatuur van het secretariaat-generaal van de Raad — Afwijzing van de offerte van een inschrijver en gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Besluit genomen na nietigverklaring door het Gerecht van een eerder besluit — Verzoek om schadevergoeding” )

19.1.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 16/33


Arrest van het Gerecht van 25 november 2014 — Alfastar Benelux/Raad

(Zaak T-394/12)(1)

((„Overheidsopdrachten voor diensten - Aanbestedingsprocedure - Technisch onderhoud en diensten voor ondersteuning en interventie ter plaatse voor de personal computers, de printers en de randapparatuur van het secretariaat-generaal van de Raad - Afwijzing van de offerte van een inschrijver en gunning van de opdracht aan een andere inschrijver - Besluit genomen na nietigverklaring door het Gerecht van een eerder besluit - Verzoek om schadevergoeding”))

(2015/C 016/53)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Alfastar Benelux SA (Elsene, België) (vertegenwoordigers: N. Keramidas en N. Korogiannakis, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Vitsentzatos, E. Chatziioakeimidou en M. Robert, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van 13 juni 2012 houdende afwijzing van verzoeksters offerte in het kader van de niet-openbare aanbesteding UCA 218/07 betreffende het technische onderhoud en de diensten voor ondersteuning en interventie ter plaatse voor de personal computers, de printers en de randapparatuur van het secretariaat-generaal van de Raad en houdende gunning van de opdracht aan een andere inschrijver, en anderzijds verzoek tot vergoeding van de schade die verzoekster stelt te hebben geleden als gevolg van de gunning van de opdracht aan een andere inschrijver.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Alfastar Benelux SA wordt verwezen in de kosten.