Home

Zaak T-385/12: Arrest van het Gerecht van 26 februari 2015 — Orange/Commissie ( „Staatssteun — Pensioenen — Steun betreffende de hervorming van de financieringswijze van de pensioenen van de overheidsambtenaren ten laste van France Télécom — Vermindering van de tegenprestatie die France Télécom aan de staat moet betalen — Besluit waarbij de steunregeling onder bepaalde voorwaarden verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Voordeel — Selectiviteit — Concurrentieverstoring — Rechten van de verdediging” )

Zaak T-385/12: Arrest van het Gerecht van 26 februari 2015 — Orange/Commissie ( „Staatssteun — Pensioenen — Steun betreffende de hervorming van de financieringswijze van de pensioenen van de overheidsambtenaren ten laste van France Télécom — Vermindering van de tegenprestatie die France Télécom aan de staat moet betalen — Besluit waarbij de steunregeling onder bepaalde voorwaarden verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Voordeel — Selectiviteit — Concurrentieverstoring — Rechten van de verdediging” )

13.4.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 118/25


Arrest van het Gerecht van 26 februari 2015 — Orange/Commissie

(Zaak T-385/12)(1)

((„Staatssteun - Pensioenen - Steun betreffende de hervorming van de financieringswijze van de pensioenen van de overheidsambtenaren ten laste van France Télécom - Vermindering van de tegenprestatie die France Télécom aan de staat moet betalen - Besluit waarbij de steunregeling onder bepaalde voorwaarden verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard - Voordeel - Selectiviteit - Concurrentieverstoring - Rechten van de verdediging”))

(2015/C 118/32)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Orange, voorheen France Télécom (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: S. Hautbourg en S. Cochard-Quesson, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Flynn, D. Grespan en B. Stromsky, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van besluit 2012/540/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende steunmaatregel C 25/08 (ex NN 23/08) — Hervorming van de financieringswijze van de pensioenen van de overheidsambtenaren ten laste van France Télécom, door de Franse Republiek ten uitvoer gelegd ten gunste van France Télécom (PB 2012, L 279, blz. 1)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Orange zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen.