Home

Zaak F-143/12: Beroep ingesteld op 21 november 2012 — ZZ/Commissie

Zaak F-143/12: Beroep ingesteld op 21 november 2012 — ZZ/Commissie

26.1.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/77


Beroep ingesteld op 21 november 2012 — ZZ/Commissie

(Zaak F-143/12)

2013/C 26/162

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi, A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van EPSO om de verzoekende partij niet te plaatsen op de lijst van personen die in het kader van de certificeringsprocedure zijn geslaagd voor de afsluitende examens en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van EPSO van 16 december 2011 om de verzoekende partij niet te plaatsen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de certificeringsronde 2010-2011 een certificaat hebben ontvangen;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van EPSO van 16 augustus 2012 tot afwijzing van de klacht van de verzoekende partij;

toekenning van een schadevergoeding van 5 000 EUR;

verwijzing van de Commissie in alle kosten.