Home

Zaak C-610/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Giessen (Duitsland) op 27 december 2012 — Johannes Peter/Bundeseisenbahnvermögen

Zaak C-610/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Giessen (Duitsland) op 27 december 2012 — Johannes Peter/Bundeseisenbahnvermögen

6.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 101/8


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Giessen (Duitsland) op 27 december 2012 — Johannes Peter/Bundeseisenbahnvermögen

(Zaak C-610/12)

2013/C 101/17

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgericht Giessen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Johannes Peter

Verwerende partij: Bundeseisenbahnvermögen

Prejudiciële vraag

Is het in overeenstemming met richtlijn 2000/78/EG(1), in het geval van een ongelijke behandeling van gehuwde ambtenaren en in geregistreerd levenspartnerschap levende ambtenaren die reeds in het verleden had moeten worden vastgesteld, een op gelijke behandeling met terugwerkende kracht gerichte bezoldigingsrechtelijke vordering overeenkomstig de in de Bondsrepubliek Duitsland geldende grondwettelijke beginselen slechts toe te wijzen vanaf het begin van het begrotingsjaar waarin de ambtenaar deze vordering voor het eerst jegens zijn werkgever geldend heeft gemaakt?