Home

Zaak C-615/12 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 november 2013 — Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater/Europese Commissie (Hogere voorziening — Beroep tot schadevergoeding — Subsidies die zijn toegekend in kader van door programma „Cultuur 2000” gefinancierde projecten — Vorderingen tot betaling van verschillende bedragen — Inhoud van verzoekschrift — Hogere voorziening die deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond is)

Zaak C-615/12 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 november 2013 — Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater/Europese Commissie (Hogere voorziening — Beroep tot schadevergoeding — Subsidies die zijn toegekend in kader van door programma „Cultuur 2000” gefinancierde projecten — Vorderingen tot betaling van verschillende bedragen — Inhoud van verzoekschrift — Hogere voorziening die deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond is)

21.12.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 377/3


Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 7 november 2013 — Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater/Europese Commissie

(Zaak C-615/12 P)(1)

(Hogere voorziening - Beroep tot schadevergoeding - Subsidies die zijn toegekend in kader van door programma „Cultuur 2000” gefinancierde projecten - Vorderingen tot betaling van verschillende bedragen - Inhoud van verzoekschrift - Hogere voorziening die deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond is)

2013/C 377/05

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater (vertegenwoordiger: H. Karl, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: W. Mölls en D. Roussanov, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 25 oktober 2012, Arbos/Commissie (T-161/06), waarbij is verworpen het beroep strekkende tot veroordeling van de Commissie tot betaling van 38 585,42 EUR, vermeerderd met 12 % rente vanaf 1 januari 2001, en van 27 618,91 EUR, vermeerderd met 12 % rente vanaf 1 maart 2003, enerzijds, en tot betaling van 26 459,38 EUR exclusief btw aan advocatenkosten die rekwirante tijdens de precontentieuze fase heeft gemaakt, anderzijds — Schending van artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater wordt verwezen in de kosten.