Home

Zaak C-529/12: Beschikking van de president van het Hof van 11 februari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg — Duitsland) — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG

Zaak C-529/12: Beschikking van de president van het Hof van 11 februari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg — Duitsland) — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG

16.6.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 184/22


Beschikking van de president van het Hof van 11 februari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg — Duitsland) — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG

(Zaak C-529/12)(1)

2014/C 184/31

Procestaal: Duits

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.