Home

Zaak T-160/11: Beroep ingesteld op 18 maart 2011 — Petroci/Raad

Zaak T-160/11: Beroep ingesteld op 18 maart 2011 — Petroci/Raad

7.5.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 139/26


Beroep ingesteld op 18 maart 2011 — Petroci/Raad

(Zaak T-160/11)

2011/C 139/49

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Petroci Holding (Abidjan, Ivoorkust) (vertegenwoordiger: M. Ceccaldi, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

besluit 2011/18/GBVB en verordening (EU) nr. 25/2011 van de Raad van 14 januari 2011 houdende instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten en met name wat de onderneming PETROCI betreft, nietig te verklaren;

de Raad te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten van de verzoekende partij komen in wezen overeen met die in zaak T-142/11, SIR/Raad.