Home

Zaak T-465/11 RENV: Beschikking van het Gerecht van 25 juli 2016 — Moravia Gas Storage/Commissie

Zaak T-465/11 RENV: Beschikking van het Gerecht van 25 juli 2016 — Moravia Gas Storage/Commissie

17.10.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 383/29


Beschikking van het Gerecht van 25 juli 2016 — Moravia Gas Storage/Commissie

(Zaak T-465/11 RENV)(1)

(2016/C 383/38)

Procestaal: Engels

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.