Home

Zaak T-181/11: Beschikking van het Gerecht van 23 oktober 2012 — Chivas/BHIM — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing” )

Zaak T-181/11: Beschikking van het Gerecht van 23 oktober 2012 — Chivas/BHIM — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing” )

22.12.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 399/22


Beschikking van het Gerecht van 23 oktober 2012 — Chivas/BHIM — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY)

(Zaak T-181/11)(1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositie - Intrekking van oppositie - Afdoening zonder beslissing)

2012/C 399/40

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: A. Carboni, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: K. Lumsdaine, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 12 januari 2011 (zaak R 1263/2010-1) inzake een oppositieprocedure tussen Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd en Chivas Holdings (IP) Ltd

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2)

Verzoekster en interveniënte worden verwezen in hun eigen kosten en elk in de helft van de kosten van verweerder.