Home

Schenker/Deutsche Lufthansa e.a.

Schenker/Deutsche Lufthansa e.a.

Beschikking van de president van het Hof van 8 juni 2012 — Schenker/Deutsche Lufthansa e.a.

[Zaak C-602/11 P(I)]

„Hogere voorziening — Interventie — Belang bij beslechting van geding”

Gerechtelijke procedure — Interventie — Voorwaarden voor ontvankelijkheid — Belang bij beslechting van geding — Begrip — Vereiste van rechtstreeks en actueel belang — Geding betreffende rechtmatigheid van besluit van Commissie houdende vaststelling van bestaan van mededingingsregeling en houdende oplegging van geldboete — Ontbreken van rechtstreeks belang bij klanten van ondernemingen die aan mededingingsregeling hebben deelgenomen — Klant die vergoeding van door mededingingsregeling veroorzaakte schade kan vorderen — Klant die verzoek om toegang tot documenten van administratieve procedure betreffende mededingingsregeling heeft ingediend — Irrelevantie (Art. 101 VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 40, tweede alinea; verordening nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad) (cf. punten 10, 12-16, 23-25)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 25 oktober 2011, Deutsche Lufthansa e.a. (T-46/11), houdende afwijzing van het verzoek tot interventie van Schenker AG — Belang bij beslechting van het geding — Geding betreffende een vordering tot nietigverklaring van besluit C(2010) 7694 definitief van de Commissie van 9 november 2010 betreffende een procedure op grond van artikel 101 VWEU, artikel 53 van de EER-Overeenkomst en artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer (Zaak COMP/39258 — Luchtvracht)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Schenker AG wordt verwezen in de kosten.