Home

Gevoegde zaken C-247/11 P en C-253/11 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 april 2014 — Areva/Alstom SA, T&D Holding, voorheen Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, voorheen Areva T&D SA, Alstom Grid AG, voorheen Areva T&D AG, Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregeling — Markt voor projecten inzake gasgeïsoleerd schakelmateriaal — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag van dochterondernemingen aan hun moedermaatschappijen — Motiveringsplicht — Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van geldboete — Begrip onderneming — „Feitelijke” hoofdelijkheid — Beginselen van rechtszekerheid en van persoonlijk karakter van straffen en sancties — Evenredigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel)

Gevoegde zaken C-247/11 P en C-253/11 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 april 2014 — Areva/Alstom SA, T&D Holding, voorheen Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, voorheen Areva T&D SA, Alstom Grid AG, voorheen Areva T&D AG, Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregeling — Markt voor projecten inzake gasgeïsoleerd schakelmateriaal — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag van dochterondernemingen aan hun moedermaatschappijen — Motiveringsplicht — Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van geldboete — Begrip onderneming — „Feitelijke” hoofdelijkheid — Beginselen van rechtszekerheid en van persoonlijk karakter van straffen en sancties — Evenredigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel)

10.6.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 175/3


Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 april 2014 — Areva/Alstom SA, T&D Holding, voorheen Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, voorheen Areva T&D SA, Alstom Grid AG, voorheen Areva T&D AG, Europese Commissie

(Gevoegde zaken C-247/11 P en C-253/11 P)(1)

((Hogere voorziening - Mededinging - Mededingingsregeling - Markt voor projecten inzake gasgeïsoleerd schakelmateriaal - Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag van dochterondernemingen aan hun moedermaatschappijen - Motiveringsplicht - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van geldboete - Begrip onderneming - „Feitelijke” hoofdelijkheid - Beginselen van rechtszekerheid en van persoonlijk karakter van straffen en sancties - Evenredigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel))

2014/C 175/03

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirantes: Areva (vertegenwoordigers: A. Schild, C. Simphal en E. Estellon, avocats) (C-247/11 P), Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, Alstom Grid AG (C-253/11 P) (vertegenwoordigers: J. Derenne, A. Müller-Rappard en M. Lagrue, avocats)

Andere partijen in de procedure: Alstom SA, T&D Holding, voorheen Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, voorheen Areva T&D SA, Alstom Grid AG, voorheen Areva T&D AG (vertegenwoordigers: J. Derenne, A. Müller-Rappard en M. Lagrue, avocats), Europese Commissie (vertegenwoordigers: V. Bottka en N. von Lingen, gemachtigden), Areva (vertegenwoordigers: A. Schild, C. Simphal en E. Estellon, avocats)

Voorwerp

Hogere voorzieningen tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 3 maart 2011, Areva e.a./Commissie (gevoegde zaken T-117/07 en T-121/07), houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tot nietigverklaring van beschikking C(2006) 6762 definitief van de Commissie van 24 januari 2007 in een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/38.899) — Gasgeïsoleerd schakelmateriaal — Schending van de rechten van de verdediging — Niet-nakoming van de motiveringsplicht — Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de geldboete — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag

Dictum

1)

Punt 3, tweede streepje, van het dictum van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 3 maart 2011, Areva e.a./Commissie (T-117/07 en T-121/07), wordt vernietigd.

2)

Artikel 2, sub c, van beschikking C(2006) 6762 definitief van de Commissie van 24 januari 2007 in een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (zaak COMP/F/38.899 — Gasgeïsoleerd schakelmateriaal) wordt nietig verklaard.

3)

Voor de in artikel 1, sub b tot en met f, van beschikking C(2006) 6762 definitief vastgestelde inbreuken wordt Alstom SA hoofdelijk met Alstom Grid SAS veroordeeld tot betaling van een geldboete van 27 795 000 EUR, en worden Areva SA, T&D Holding SA en Alstom Grid AG hoofdelijk met Alstom Grid SAS veroordeeld tot betaling van een geldboete van 20 400 000 EUR.

4)

De hogere voorzieningen worden afgewezen voor het overige.

5)

De Europese Commissie draagt naast haar eigen kosten in verband met de procedure in eerste aanleg en de hogere voorzieningen een vijfde van de kosten van Areva SA, Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS en Alstom Grid AG in verband met de procedure in eerste aanleg en de hogere voorzieningen.

6)

Areva SA, Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS en Alstom Grid AG dragen vier vijfde van hun eigen kosten in verband met de procedure in eerste aanleg en de hogere voorzieningen.