Home

Zaak T-328/10: Beroep ingesteld op 10 augustus 2010 — Fraas/BHIM (Ruitmotief in donkergrijs, lichtgrijs, beige en donkerrood)

Zaak T-328/10: Beroep ingesteld op 10 augustus 2010 — Fraas/BHIM (Ruitmotief in donkergrijs, lichtgrijs, beige en donkerrood)

23.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 288/44


Beroep ingesteld op 10 augustus 2010 — Fraas/BHIM (Ruitmotief in donkergrijs, lichtgrijs, beige en donkerrood)

(Zaak T-328/10)

()

2010/C 288/85

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Duitsland) (vertegenwoordigers: G. Würtenberger en R. Kunze, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 7 juni 2010 in zaak R 190/2010-4;

verwijzing van het Bureau in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk, dat een ruitmotief in donkergrijs, lichtgrijs, beige en donkerrood voorstelt, voor waren van de klassen 18, 24 en 25

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b, juncto lid 2 van verordening (EG) nr. 207/2009(1) doordat het betrokken gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen bezit, alsmede schending van de artikelen 75 en 76 van verordening (EG) nr. 207/2009 doordat de kamer van beroep het uitgebreide feitelijke en juridische betoog van verzoekster niet grondig heeft onderzocht.