Home

Zaak T-559/10: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2012 — Laboratoire Garnier/BHIM (natural beauty) ( „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk „natural beauty” — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009” )

Zaak T-559/10: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2012 — Laboratoire Garnier/BHIM (natural beauty) ( „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk „natural beauty” — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009” )

18.8.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 250/13


Arrest van het Gerecht van 11 juli 2012 — Laboratoire Garnier/BHIM (natural beauty)

(Zaak T-559/10)(1)

(Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk „natural beauty” - Absolute weigeringsgrond - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009)

2012/C 250/23

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Laboratoire Garnier et Cie (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: aanvankelijk R. Dissmann en A. Steegmann, vervolgens R. Dissman, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: V. Melgar, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 23 september 2010 (zaak R 971/2010-1) inzake de inschrijving van het beeldteken „natural beauty” als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Laboratoire Garnier et Cie wordt verwezen in de kosten.