Home

Zaak C-328/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Terza (Italië) op 5 juli 2010 - Enipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Zaak C-328/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Terza (Italië) op 5 juli 2010 - Enipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Terza (Italië) op 5 juli 2010 - Enipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Zaak C-328/10)

Verwijzende rechter

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Terza

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Enipower SpA

Verwerende partij: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Prejudiciële vraag

Staan de artikelen 23, 43, 49 en 56 van het Verdrag en de artikelen 11, leden 2 en 6, en 24 van richtlijn 2003/54/EG [1] in de weg aan een nationale regeling die, zonder aan de Europese Commissie te zijn meegedeeld, bepaalde producenten van elektriciteit die onder bepaalde omstandigheden van essentieel belang zijn om te voldoen aan de energiebehoefte voor de distributiediensten, op permanente basis de verplichting oplegt elektriciteit aan te bieden op de elektriciteitsbeurs volgens programma's die door de externe netwerkbeheerder worden bepaald, en de vergoeding voor die aanbiedingen van energie onttrekt aan de vrije beslissing van de producent door haar te koppelen aan parameters die niet tevoren "volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures" zijn vastgelegd?

[1] PB L 176, blz. 37.

--------------------------------------------------