Home

Zaak T-581/10: Beroep ingesteld op 23 december 2010 - X Technology Swiss/BHIM - Brawn (X-Undergear)

Zaak T-581/10: Beroep ingesteld op 23 december 2010 - X Technology Swiss/BHIM - Brawn (X-Undergear)

Beroep ingesteld op 23 december 2010 - X Technology Swiss/BHIM - Brawn (X-Undergear)

(Zaak T-581/10)

Partijen

Verzoekende partij: X Technology Swiss GmbH (Wollerau, Zwitserland) (vertegenwoordigers: A. Herbertz en R. Jung, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Brawn LLC (Weekhawken, Verenigde Staten)

Conclusies

- de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 6 oktober 2010 in zaak R 1580/2009-1 vernietigen;

- het Bureau verwijzen in zijn eigen kosten en in verzoeksters kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: het woordmerk "X-Undergear" voor waren en diensten van de klassen 23 en 25

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: Brawn LLC

Oppositiemerk of -teken: de nationale en gemeenschapswoordmerken "UNDERGEAR" voor waren van klasse 25

Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b van verordening (EG) nr. 207/2009 [1], aangezien geen gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat.

[1] Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

--------------------------------------------------