Home

Zaak F-109/10: Beroep ingesteld op 26 oktober 2010 — Schätzel/Commissie

Zaak F-109/10: Beroep ingesteld op 26 oktober 2010 — Schätzel/Commissie

15.1.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 13/43


Beroep ingesteld op 26 oktober 2010 — Schätzel/Commissie

(Zaak F-109/10)

()

2011/C 13/86

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach-Baumbach, Duitsland) (vertegenwoordiger: R. Oehmen, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoeker een vertrekpremie te betalen

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van de Europese Commissie van 8 april 2010 alsmede het besluit tot afwijzing van de klacht van 30 juli 2010 (R/351/10) nietig verklaren en de Commissie verplichten, hem voor zijn werkzaamheid van 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 een vertrekpremie te betalen, waarvan het bedrag overeenkomt met de actuariële tegenwaarde van de pensioenaanspraak die hij op grond van zijn arbeid bij de Commissie heeft verworven;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten van de procedure.