Home

Zaak F-35/10: Beroep ingesteld op 26 mei 2010 — Adriaansen/EIB

Zaak F-35/10: Beroep ingesteld op 26 mei 2010 — Adriaansen/EIB

31.7.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 209/54


Beroep ingesteld op 26 mei 2010 — Adriaansen/EIB

(Zaak F-35/10)

()

2010/C 209/84

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Mary Lucie Adriaansen (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: A.-M. Schmit, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de EIB houdende weigering om verzoekster informatie te verstrekken over het bedrag van het pensioenrecht van haar voormalig echtgenoot

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van de EIB van 18 maart 2010 nietig verklaren;

de EIB verwijzen in de kosten

de voorlopige uitvoering van het te wijzen vonnis gelasten, niettegenstaande hoger beroep en zonder waarborg;

verzoekster alle andere rechten, middelen en vorderingen voorbehouden.