Home

Zaak C-546/10: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 13 september 2011 — Hans-Peter Wilfer/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldteken in vorm van gitaarkop — Weigering van inschrijving — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Ambtshalve onderzoek van feiten — Artikelen 7, lid 1, sub b, en 74, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 — Ontvankelijkheid van bewijsstukken die voor het eerst voor Gerecht zijn overgelegd — Gelijke behandeling)

Zaak C-546/10: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 13 september 2011 — Hans-Peter Wilfer/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldteken in vorm van gitaarkop — Weigering van inschrijving — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Ambtshalve onderzoek van feiten — Artikelen 7, lid 1, sub b, en 74, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 — Ontvankelijkheid van bewijsstukken die voor het eerst voor Gerecht zijn overgelegd — Gelijke behandeling)

28.1.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 25/23


Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 13 september 2011 — Hans-Peter Wilfer/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(Zaak C-546/10)(1)

(Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Beeldteken in vorm van gitaarkop - Weigering van inschrijving - Absolute weigeringsgrond - Geen onderscheidend vermogen - Ambtshalve onderzoek van feiten - Artikelen 7, lid 1, sub b, en 74, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 - Ontvankelijkheid van bewijsstukken die voor het eerst voor Gerecht zijn overgelegd - Gelijke behandeling)

2012/C 25/40

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirant: Hans-Peter Wilfer (vertegenwoordiger: W. Prinz, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: G. Schneider, gemachtigde)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 8 september 2010, Wilfer/BHIM (T-458/08), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 juli 2008 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het beeldteken bestaande in de afbeelding van een gitaarkop in de kleuren zilver, grijs en kastanjebruin als gemeenschapsmerk in te schrijven voor bepaalde waren van de klassen 9 en 15 — Onderscheidend vermogen van een beeldteken bestaande in de tweedimensionale weergave van een deel van de waar

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

H.-P. Wilfer wordt verwezen in de kosten.