Home

Zaak C-299/10: Beschikking van de president van het Hof van 15 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Judicial de Amares — Portugal) — Cristiano Marques Vieira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA

Zaak C-299/10: Beschikking van de president van het Hof van 15 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Judicial de Amares — Portugal) — Cristiano Marques Vieira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA

27.8.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/27


Beschikking van de president van het Hof van 15 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Judicial de Amares — Portugal) — Cristiano Marques Vieira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA

(Zaak C-299/10)(1)

2011/C 252/57

Procestaal: Portugees

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.