Home

Beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 14 december 2010.

Beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 14 december 2010.

Procedure

-

Inleidend verzoekschrift

-

Vormvereisten

-

Vaststelling van voorwerp van geschil

-

Summiere uiteenzetting van aangevoerde middelen (Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 44, lid 1, sub c) (cf. punt 20)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 16 juli 2009 (zaak R 73/2009-1) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken GENERAL BEARING CORPORATION als gemeenschapsmerk

Gegevens betreffende de zaak

>lt>20

Dictum

1) Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2) General Bearing Corp. wordt verwezen in de kosten.