Home

Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 16 december 2011.

Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 16 december 2011.

Gemeenschapsmerk

-

Beroepsprocedure

-

Beroep tegen beslissing van oppositieafdeling van Bureau

-

Onderzoek door kamer van beroep

-

Omvang

-

Feiten en bewijzen ter onderbouwing van oppositie niet binnen daartoe gestelde termijn aangedragen

-

Inaanmerkingneming

-

Beoordelingsvrijheid van kamer van beroep (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 74, lid 2; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 20, lid 1, en 50, lid 1) (cf. punten 31-33, 37-42)

Voorwerp

Beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 3 februari 2009 (zaak R 1661/2007-4) inzake een oppositieprocedure tussen Bernhard Rintisch en Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Bernhard Rintisch wordt verwezen in de kosten.