Home

Zaak C-129/08: Beschikking van de president van de Zevende kamer van het Hof van 4 juni 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge - België) - Carlos Cloet, Jacqueline Cloet/Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)

Zaak C-129/08: Beschikking van de president van de Zevende kamer van het Hof van 4 juni 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge - België) - Carlos Cloet, Jacqueline Cloet/Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)

Beschikking van de president van de Zevende kamer van het Hof van 4 juni 2009 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge - België) - Carlos Cloet, Jacqueline Cloet/Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)

(Zaak C-129/08) [1]

2009/C 267/88

Procestaal: Nederlands

De president van de Zevende kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

[1] PB C 142 van 7.6.2008.

--------------------------------------------------