Home

Zaak F-17/09: Beroep ingesteld op 27 februari 2009 - Meister/BHIM

Zaak F-17/09: Beroep ingesteld op 27 februari 2009 - Meister/BHIM

Beroep ingesteld op 27 februari 2009 - Meister/BHIM

Partijen

Verzoekende partij: Herbert E. Meister (Alicante, Spanje) (vertegenwoordiger: H.-J. Zimmermann, Rechtsanwalt)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de afwijzing van verzoekers klacht tegen een berekening van bevorderingspunten voor het jaar 2008 en vordering tot schadevergoeding wegens schending van de beginselen van behoorlijk personeelsbeheer

Conclusies van de verzoekende partij

Verzoeker concludeert tot

- nietigverklaring van het incidentele besluit van de president van 20 december 2008 tot afwijzing van de interne klacht die verzoeker op 20 augustus 2008 krachtens artikel 90, lid 2, van het Personeelsstatuut heeft ingediend;

- toekenning van een schadevergoeding aan verzoeker, waarvan de hoogte door het Gerecht zal worden vastgesteld;

- verwijzing van de verwerende partij in alle proceskosten.

--------------------------------------------------